previous pauseresume next

اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان مرکزخدمات جامع سلامت دستجاء

مشروح خبر: مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در نظر دارد واحد اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان مرکزخدمات جامع سلامت دستجاء در شیفت عصرو شب و روزهای تعطیل واگذار نماید توزیع اسناد از تاریخ ۲۵/۶/۹۶ لغایت ۲۹/۶/۹۶ تحویل اسناد تا پایان وقت اداری ۳۰/۶/۹۶

ورود کاربر

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل:

email:health-1@mui.ac.ir