previous pauseresume next

بازدید کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک از سایت دفن پسماندهای عفونی

پسماندهاي پزشكي يا بهداشتي  ، كليه پسماندهاي توليدشده توسط واحدهاي بهداشتی و درمانی  را دربر مي گيرد.يا به عبارت ديگر به كليه پسماندهاي عفوني وزيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي ودرماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي وساير مراكز مشابه گفته ميشود.

از منابع عمده زايدات بيولوژيكي، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها و مراكز تحقيقات پزشكي هستند. پسماند هاي بيمارستاني به دليل آنكه حاوي زايدات پاتولوژيكي، مواد زايد راديواكتيو، زايدات دارويي، مواد زايد عفوني، مواد زايد شيميايي و بعضاً ظروف مستعمل تحت فشار هستند، از منابع عمده، زباله هاي خطرناك در شهرها محسوب مي شوند.

، پسماند بخش هاي مختلف بيمارستان ها شامل  پسماند هاي معمولي بيمارستان: - زباله هاي پاتولوژيكي - مواد زايد راديواكتيو-  مواد زايد شيميايي - مواد زايد عفوني - مواد زايد دارويي میتوانند مخاطرات بسیار مهلک و خطرناکی را برای جامعه و محیط زیست در پی داشته باشند .

شهر اصفهان و همینطور شهرستانهای همجوار اصفهان با توجه به تعداد بالایی از بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی در طول روز حجم بالایی از پسماندهای ویژه و عفونی را تولید میکنند که پس از بی خطر سازی میبایست در محلی مخصوص با حفظ شرایط و ضوابط زیست محیطی دفن گردند. که با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان اصفهان کلیه پسماندهای مذکور به محل دفن پسماند در دشتهای اطراف سگزی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری محترم اصفهان مدیریت و دفن میگردد.

ازین رو با توجه به حساسیت نظارت بر نحوه دفن و همینطور کنترل بیخطر سازی پسماندهای عفونی توسط تولید کنندگان کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان به صورت مداوم به سایت مربوطه مراجعه مینمایند و موارد خاص ومورد انتظار را صورت جلسه مینمایندو پیگیری های لازم را انجام میدهند .

پیرو همین موضوع روز گذشته کارشناسان بهداشت محیط با حضور در محل دفن پسماند پزشکی ،وضعیت دفن ، سطوح  و لایه های پوششی با مواد گندزدا ، عمق خاک پوششی ، خودروهای حامل پسماند و سایر موارد بهدشاتی را کنترل نمودند . لازم به توضیح است که علاوه بر بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی ، کلیه مطب ها کلینیکها آزمایشگاهها و مراکز درمانی خصوصی  نیز توسط شرکتهای دارای مجوز جمع آوری و به سایت مذکور انتقال و دفن میگردد.

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل:

email:health-1@mui.ac.ir