previous pauseresume next

تغییر طراحی وب سایت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

به منظور هماهنگی با دانشگاه و سایر واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با مدیریت دکتر حمید ترک زاده اقدام به تغییر طراحی وب سایت خود نموده است و از این پس در قالب جدید خدمات الکترونیکی را با کیفیت بیشتر ارائه خواهد داد.

ورود کاربر

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل:

email:health-1@mui.ac.ir