previous pauseresume next

معرفی

معرفی مسئول واحد :
آقای سهراب اکبری
سمت : مسئول امور آزمایشگاهها
مدرک :
کارشناس علوم آزمایشگاهی
-------------------------------------------------------------------------------------
کارشناس واحد
فرزانه میرهلی ، کارشناش آزمایشگاه
--------------------------------------------------------------------------------------------
شرح وظایف واحد :
- انجام راهنمایی های لازم به کارشناسان وسایر کارکنان تحت نظر در انجام وظایف مربوطه ، هماهنگ کردن فعالیتهای آنها و نظارت بر استفاده صحیح از روشها و دستگاههای مورد استفاده
-برگزاری کلاسهای آموزشی جهت واحد بصورت عملی و تئوری با همکاری معاونت بهداشت وآموزش لازم جهت کار آموزان
-همکاری و هماهنگی بین بخشی و درون بخشی در ارائه خدمات
-تهیه برنامه تفضیلی واحد امور آزمایشگاه و تهیه برنامه اجرایی عملیاتی مراکز تحت پوشش
-ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی
-فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت بهسازی و رشد کارکنان
-ارزیابی عملکرد مستمر کارکنان و ارائه باز خوردهای لازم
-همکاری با سایر گروههای بهداشتی ودرمانی در زمینه های مربوط
- شرکت در برنامه های اپیدمیولوژی و سایر برنامه های بهداشتی
- بررسی و کنترل تجهیزات و کیتهای خریداری شده
- پیگیری جهت سرویس دستگاهها

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل:

email:health-1@mui.ac.ir