previous pauseresume next

معرفی

مدیر آموزشگاه بهورزی : مهشید رفیعیان
مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی
مسئولیت: مسئول مرکز آموزش بهورزی
سوابق اجرایی: ۱۵ سال
لاین تحقیقاتی: آموزش بهورزي
شماره تماس: ۱۲-۴۴۶۶۷۱۰ و ۵۲۹۲۳۴۲
کارشناسان واحد: محمد رحیمی، مربی مبارزه با
بیماریها- مریم شیخی، مربی پرستاری- لیلا رویگری، مربی بهداشت محیط و حرفه ای-
مریم تفویضی، مربی بهداشت خانواده و مامایی
معرفی وظایف:
-        
پذیرش بهورز
-        
تأمین امکانات رفاهی دانش آموزان
-        
اجرای برنامه های آموزش نظری- علمی و کارآموزی و حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی
-        
تأمین محیط سالم اجتماعی برای دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان
-        
همکاری با فصلنامه بهورز
-        
تشکیل کمیته آموزش شهرستان
-        
برنامه ریزی جهت ارتقاء مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی و تجزیه و تحلیل کارگاههای برگزار شده
-        
برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی
-        
تشکیل شورای بهورزی
-    
نظارت مستمر بر فعالیت خانه های بهداشت
-        
آموزش بدو خدمت نیروهای جدید الورود
-        
آموزش مجازی پزشکان خانواده و صدور گواهی
-        
برگزاری جلسات هماهنگی کاردانها و کارشناسان ناظر بهداشت خانواده
-        
تکمیل ابزارهای پایش بهورزان در مباحث سلامت مادران، بهداشت مدارس، تنظیم خانواده، بیماریهای واگیر، بیماریهای غیرواگیر، ایمن سازی، کودکان، تنظیم خانواده، آموزش سلامت، شناسایی جمعیتی جغرافیایی محیط و حرفه ای به درمان ساده علامتی و کمکهای اولیه
-        
نظارت و تکمیل ابزارهای پایش و ارزشیابی کاردانها و کارشناسان ناظر بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها
-        
صدور گواهینامه مهارت بهورزی جهت ادامه تحصیل بهورزان شاغل در شاخه کار و دانش

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل:

email:health-1@mui.ac.ir