previous pauseresume next

معرفی

اعضای واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

مينا ميرشمس: كارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مركز بهداشت شماره يك اصفهان- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد بهداشت مدارس

 مهرنوش ملكيان:

كارشناس واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مركز بهداشت شماره يك اصفهان- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد بهداشت مدارس

 

برنامه‌هاي  واحد:

- هماهنگي با معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي جهت كليه برنامه هاي واحد در طول سال

- تهيه برنامه اجرايي- عملياتي ستاد

- تهيه برنامه اجرايي عملياتي مراكز بهداشتي درماني و هماهنگي با پزشكان مسئول مراكز جهت تهيه و اجراي برنامه ها

- تهيه جدول زمان بندي فعاليتهاي ساليانه

- اجراي دستورالعمل ها و بخشنامه‌هاي استاني

- برگزاري كميته ها و شوراهاي شهرستاني درون بخشي و بين بخشي

- برگزاري كارگاهها و جلسات آموزشي و بازآموزي جهت پزشكان، كارشناسان، كاردانها و بهورزان با توجه به نيازسنجي انجام شده

- هماهنگي با نواحي و مناطق آموزش و پرورش تحت پوشش جهت اجراي كليه برنامه هاي بهداشتي

- هماهنگي و اجراي مناسبتهاي جهاني و كشوري با هماهنگي واحدهاي درون بخشي و بين بخشي

- جذب اعتبارات در سال از معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

- برگزاري جلسات توجيهي و آموزشي جهت نيروهاي جديدالورود به سيستم(پزشك- كارشناس- كاردان)

- انجام بازديد از مراكز و مدارس با توجه به برنامه تنظيمي ساليانه

- انجام تحقيقات كاربردي و ارائه طرحهاي تحقيقاتي

- شركت در جلسات و بازديدهاي شهرستاني، استاني و وزارتي

- هماهنگي جهت انجام معاينات پزشكي، ارزيابي مقدماتي و ... جهت دانش آموزان دوره اول ابتدايي و دوره اول و دوم متوسطه، دانشجويان جديد الورود به دانشگاههاي تحت پوشش

- آموزش و توجيه دانشجويان بهداشت عمومي و تغذيه در خصوص فعاليتهاي واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

- هماهنگي با مراكز و جمع بندي و ارسال آمارهاي فصلي، ماهيانه و ... به معاونت بهداشتي دانشگاه

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل:

email:health-1@mui.ac.ir