previous pauseresume next

معرفی واحد گسترش

سركار خانم صديقه افشاري

سمت:كارشناس مسؤل واحد گسترش شبكه وآمار

مدرك تحصيلي:كارشناس مامايي

۱۰سال سابقه اجرايي

شماره تماس:۰۳۱۱۴۴۷۸۷۵۷ وشماره ۰۳۱۱۴۴۶۶۷۱۰ داخلي ۲۹۱

كارشناسان واحدگسترش:

خانم فرخنده عسكري : كارشناس بهداشت عمومي

خانم پروين زحمتكش : كارشناس مامايي

مهدی جعفری: کارشناس بهداشت حرفه ای

اعظم عزیزیان: کارشناس مشارکت مردمی

كارشناسان واحد آمار:

خانم وجيهه فروغي كارشناس آمار ومدارك پزشكي

مژگان کاظم زاده : کارشناس ارشد آمار زیستی

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل:

email:health-1@mui.ac.ir