previous pauseresume next

واگزاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت هرند

مشروح خبر: این مرکز در نظر دارد واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت هرند را به بخش خصوصی واگذار نماید از متقاضیان حقیقی دعوت می شود جهت اطلاعات بیشتر با واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند

ورود کاربر

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل:

email:health-1@mui.ac.ir