previous pauseresume next

واگزاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت ورزنه ۲

این مرکز در نظر دارد واحد دندانپزشکی مرکز سلامت جامعه ورزنه ۲ را از صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید ازکلیه واجدین شرایط حقیقی دعوت می شود جهت ارائه  درخواست خود به واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

ورود کاربر

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل:

email:health-1@mui.ac.ir