رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید و نظارت بر شستشوی مخزن 400 متر مکعبی آب آشامیدنی منطقه گورت اصفهان

با توجه به لزوم نظارت بر سامانه های آبرسانی شهری و روستایی و تکمیل چک لیست های مربوطه در راستای رفع نواقص بهداشتی احتمالی، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در منطقه گورت به همراه نمایندگان شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 اصفهان در تاریخ 7/08/1401 از مخزن ذخیره آب 400 متر مکعبی منطقه گورت بازدید نمودند و شرایط بهسازی و بهداشتی آن را مورد بررسی قرار دادند و در همان روز بر شستشو و گند زدایی این مخزن توسط شرکت آبفا اصفهان نظارت فنی  بهداشتی لازم انجام گرفت.