رفتن به محتوای اصلی
x

معدوم نمودن 40 کیلو گرم شش گوسفند پخته و فریز شده و توقیف 12 کیلوگرم گوشت فاقد مشخصات

طی بازدیدهای روتین کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت دوطفلان مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، سرکار خانم طاهری ، از یک  واحد طباخی حدود 40 کیلوگرم شش گوسفند پخته و فریز شده فاسد و غیر قابل مصرف ، کشف وحسب قوانین ضمن  تنظیم صورت جلسه مربوطه با رضایت متصدی جمع آوری و معدوم گردید و علاوه بر آن  حدود 12 کیلوگرم گوشت بدون مشخصات و با تغییر رنگ غیر متعارف در محل مشاهده و توقیف شد. که به منظور تعیین وضعیت سلامت آن به کارشناسان دامپزشکی اعلام گردید .در پایان  پرونده متخلف جهت پیگرد های قانونی  تکمیل و به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع شد.