رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته هفته بسیج

ا توجه به فرا رسیدن هفته پرافتخار بسیج وبه مناسبت گرامیداشت  این هفته مبارک، کمیته ای بهمین منظور درتاریخ 01/09/1401 با حضور سرپرست مرکز ومعاونین محترم و سایر اعضاء برگزار ، در ابتدا آقای دکتر وحدتی ضمن تبریک هفته بسیج ، پیشنهادات خود را بیان فرمودندو سپس سایر اعضاء نظرات خود را مطرح و مواردی جهت اجرا مطرح گردید.