previous pauseresume next

اعلام سهمیه مردادماه ۹۴ ویلاهای چادگان

بدین وسیله سهمیه مردادماه ویلاهای چادگان به شرح زیر اعلام می گردد.جهت ثبت نام تاریخ های مورد نظر، کتبا به واحد روابط عمومی مرکز اعلام نمائید.

شروع مرحله سوم عملیات کنترل مخزن بیماری سالک

پس از اجرای موفقیت آمیز دو مرحله از چهار مرحله عملیات طعمه گذاری و کنترل مخزن بیماری سالک ، مرحله سوم این برنامه از تاریخ ۴مردادماه۹۴ در ۲۲ کانون تحت پوشش با نظارت مدیریت و پرسنل واحد مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شماره یک شروع شد. دراین مرحله بیش از ۱۳۰۰ کیلو گرم طعمه مسموم فسفردوزنگ در ۴۱۵۰ هکتار از مناطق هدف طعمه گذاری خواهد شد .

شروع مرحله سوم عملیات کنترل مخزن بیماری سالک

پس از اجرای موفقیت آمیز دو مرحله از چهار مرحله عملیات طعمه گذاری و کنترل مخزن بیماری سالک ، مرحله سوم این برنامه از تاریخ ۴مردادماه۹۴ در ۲۲ کانون تحت پوشش با نظارت مدیریت و پرسنل واحد مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شماره یک شروع شد. دراین مرحله بیش از ۱۳۰۰ کیلو گرم طعمه مسموم فسفردوزنگ در ۴۱۵۰ هکتار از مناطق هدف طعمه گذاری خواهد شد .

بازدید فرماندار محترم اصفهان و معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان ا زنمایشگاه تخصصی مبارزه با مواد مخدر زینبیه

در راستای هدف بزرگ مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از این بیماری خانمانسوز واحد بهداشت روان مرکز بهداشت شماره یک اصفهان اقدام به برگزاری نمایشگاه در کنار امامزاده بی بی زینب نمودند

: بازدید مدیریت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان از یکی از صنایع بزرگ تحت پوشش مرکزبهداشت شماره یک اصفهان

با هماهنگی به عمل آمده توسط واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در تاریخ ۵ مرداد ماه ۹۴ جناب آقای دکتر حمید ترک زاده مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان به همراه مسئوول واحد بهداشت حرفه ای و نیز بازرس بهداشت کار صنعت از شرکت ریخته گری اصفهان بازدید نمودند .

برگزاری کمیته نیروی انسانی

درتاریخ ۴مردادماه۹۴ کمیته نیروی انسانی باحضور اعضای محترم تشکیل دردفترمدیریت مرکزبهداشت شماره یک اصفهان تشکیل گردید .دراین جلسه درخواستهای پرسنل انتقالی و مامور مبنی بر تخصیص پست ،بررسی  وتصمیم گیری های لازم انجام گردید

بازدید مدیریتی مرکز سلامت جامعه سودان

در تاریخ چهارم مرداد ماه۹۴ جناب آقای دکتر فیاض به همراه کلیه مسئولین واحدهای فنی از مرکز سلامت جامعه سودان و پایگاه های سلامت شماره یک و دو سودان بازدید نمودند

در این نظارت ضمن بررسی روند ارایه خدمات توسط مراقبین سلامت و کلیه تیم سلامت بر لزوم پیگیری فعال جهت ساکنین آن محله و تشکیل پرونده سلامت جهت کلیه گروه های سنی تاکید گردید

برگزاری شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی در محل بخشداری مرکزی

صبح روز یکشنبه مورخ چهارم مرداد ماه۹۴ جناب آقای دکتر فیاض معاون محترم بهداشتی به همراه مسئول و کارشناس آمار مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان که در محل فرمانداری تشکیل گردید شرکت نمودند دراین جلسه با توجه به لزوم و اهمیت ثبت به موقع و ارتقاء کم ثبتی مقرر گردید ضمن همکاری کلیه دهیاران محترم بخش ،جلسه اموزشی جهت توجیح واطلاع رسانی فرآیند صدور گواهی فوت برگزار گردد.

بازدید مدیریتی از مرکز بهداشتی درمانی پل شهرستان وخانه های بهداشت

در تاریخ ۴مردادماه ۹۴ جناب آقای دکتر حمید ترک زاده مدیر  مرکز بهداشت شماره یک اصفهان از مرکز بهداشتی درمانی پل شهرستان وخانه های بهداشت تحت پوشش اینمرکز بازدید نمودند در این نظارت کیفی کلیه فعالیت های واحدهای ارایه دهنده خدمت مورد بررسی قرار گرفت و در پایان جلسه ای با حضور مسئول محترم مرکزتشکیل گردید و گزارشی از بازدید توسط واحدهای فنی ارایه و موارد مقرر گردید .

بازدید فرماندار محترم اصفهان و معاون فنی مرکز بهداشت استان از اجرای برنامه تحول سلامت در حاشیه شهر

با توجه به اجرای برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهر صبح روز سوم مرداد ماه جناب آقای کفیل فرماندار محترم به همراه جناب آقای دکتر عقدک معاون محترم مرکز بهداشت استان از اجرای برنامه در مرکز سلامت دارک و پایگاه های سلامت شهرک امام حسین  و ارزنان بازدید نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز بهداشت شماره یک RSS

ورود کاربر

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل

email:health-1@mui.ac.ir