previous pauseresume next

برای تامین زیرساخت های برنامه تحول از زمین های دارای کاربری بهداشتی در منطقه یونارت بازدید شد

عصر امروز با توجه به ابلاغ اعتباراتی جهت خرید زمین در مناطقی از شهر اصفهان برای تامین زیر ساخت های برنامه تحول،از زمین های دارای کاربری بهداشتی در منطقه یونارت بازدید شد.امید است با همکاری و مساعدتهای معاونت محترم پشتیبانی و معاونت محترم بهداشتی جهت تحقق این امر گام برداریم

برگزاری ستاد اجرایی برنامه تحول سلامت

ستاد اجرایی برنامه های تحول سلامت با محوریت دو موضوع آموزش و پایش امروز مطابق با هر هفته با حضور کلیه مسولین واحدها تشکیل گردید....

تحویل یک دستگاه امبولانس به مرکز سجزی

صبح امروز با حضور امام جمعه محترم،شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر سگزی امبولانس مرکز شبانه روزی سجزی تحویل گردید.

تشکیل کمیته پدیکلولوزیس

در تاریخ ۹۴/۹/۳ راس ساعت ۸ صبح دومین کمیته پدیکلوزیس برای اجرای طرح ضربت غربالگری در مدارس تحت پوشش  مرکز بهداشت شماره یک با حضور معاونت محترم بهداشتی جناب آقای دکتر فیاض و کارشناسان ستادی در محل دفتر معاون بهداشتی تشکیل گردید.

برگزاری جلسه آموزشی پرستاروبهیاران مراکز بهداشتی درمانی ومراکز سلامت جامعه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک ودو اصفهان

:  مطابق با تدوین برنامه آموزشی نیروهای پرستار وبهیار شاغل در مراکز بهداشتی درمانی وسلامت جامعه تحت پوشش مراکز بهداشت شماره یک ودو اصفهان دوم آذر با موضوع سوختگی ها وراههای درمان آن درسالن آموزشی مرکز آموزشی امام موسی الکاظم (سوانح سوختگی) اصفهان برگزارگردید...

بازدید کارشناسان توسعه وزارتخانه و اداره کل بیمه از برنامه پزشک خانواده روستایی و شهرهای زیر بیست هزار

همزمان با ورود تیم پایش وزارتخانه جناب آقای رحیمی کارشناس گروه توسعه دانشگاه گیلان به همراه جناب آقای صادقی ناظر ویژه سازمان اداره بیمه خدمات درمانی با همراهی جناب آقای خسروی کارشناس گروه توسعه مرکز بهداشت استان و آقای دکتر فیاض معاون بهداشتی مرکز بهداشت شماره یک از مرکز بهداشتی درمانی قهجاورستان بازدید نمودند...

بازدید از مرکز آموزش بهورزی توسط مرکز مدیریت توسعه سازمان وزارتخانه

روز یکشنبه مورخ یکم آذرماه جناب آقای دکتر میرزایی، کارشناس مرکز مدیریت توسعه وزارتخانه به همراه جناب آقای مهندس روحانی مدیر گروه محترم توسعه مرکز بهداشت استان و سرکار خانم انصاری مدیر محترم آموزش بهورزی استان و سركار خانم مقدس از مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت مرکز بهداشت بازدید نمودند....

بازدید گروه اعزامی وزارتخانه از برنامه های تحول نظام سلامت

صبح روز یکم آذر ماه جناب آقای دکتر درخشان مدیر گروه توسعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به همراه کارشناسان گسترش مرکز بهداشت استان با همراهی آقای دکتر ترک زاده مدیر مرکز بهداشت از پایگاه سلامت ارزنان، مرکز سلامت جامعه حضرت علی (ع) و مرکز سلامت جامعه دارک بازدید نمودند.

تشکیل کمیته کنترل و پیشگیری از ایدز

 با توجه به اهمیت کنترل و پیشگیری از بیماری ایدز و به مناسبت روز جهانی ایدز ( ۱۰ اذر ۹ )، کمیته ای با حضور جناب آقای دکتر فیاض معاونت محترم بهداشتی مرکز بهداشت شماره یک و کارشناسان ستادی در روز پنج شنبه ۲۸ آبان ماه در دفتر معاونت بهداشتی مرکز بهداشت شماره یک تشکیل گردید...

کمیته ارزیابی متقاضیان اعمال جراحی پیشگیری از بارداری های ناخواسته

روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۹۴ کمیته ارزیابی متقاضیان اعمال جراحی پیشگیری از بارداری های ناخواسته با حضور مدیر محترم مرکز بهداشت شماره یک اصفهان جناب آقای دکتر ترک زاده ، سرکار خانم دکتر شهشهان متخصص محترم زنان و زایمان ، سرکار خانم دکتر شریف روحانی متخصص محترم داخلی ،مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت و کارشناسان سلامت باروری در دفتر مدیریت برگزار گردید...

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز بهداشت شماره یک RSS