previous pauseresume next

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در نظر دارد اجرای کارهای ساختمانی تکمیل مرکز بهداشتی درمانی کفران را به صورت سرجمع به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید...

تشکیل کمیته بزرگداشت روز ملی مبارزه بابیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان

باتوجه به نامگذاری روز ۱۳ تیر ماه به عنوان روز ملی مبارزه بابیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان و به منظور هماهنگی و اجرای فعالیتهای مرتبط باکنترل اینگونه بیماریها ، کمیته ای با حضور آقای دکتر ترک زاده مدیر و آقای دکتر فیاض معاون بهداشتی مرکز بهداشت شماره یک و آقای دکتر رحمانی رئیس و آقای دکتر غلامی معاون شبکه دامپزشکی شهرستان ، کارشناسان ستادی مرکز بهداشت و شبکه دامپزشکی شهرستان در تاریخ ۱۰/۴/۹۴ در دفتر مدیریت مرکز بهداشت شماره یک تشکیل گردید

استقرار طرح شهرهای زیر بیست هزار در قهجاورستان

روز چهارشنبه ۳/۴/۹۴ جهت استقرار طرح شهرهای زیر بیست هزار نفر کارشناسان مسئول واحدهای گسترش و سلامت خانواده در مرکز سلامت جامعه قهجاورستان حضور بهم رساندند.

ابتدا در حضور پرسنل و پزشک مسئول مرکز خانم دکتر طاهری و آقای دکتر ذهتاب کلیات فنی و اجرایی از لحاظ استقرار و ادامه روند ارائه خدمات توسط سرکار خانم افشاری و خانم دکتر رجالی توضیح داده شد.

استقرار طرح شهرهای زیر بیست هزار در سجزی

روز چهارشنبه ۱۰/۴/۹۴ جهت استقرار طرح شهرهای زیر بیست هزار نفر کارشناسان مسئول واحدهای گسترش و سلامت خانواده در مرکز سلامت جامعه سجزی و پایگاه مزرعه شور حضور بهم رساندند.

پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

در تاریخ ۹/۴/۹۳ کمیته پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.

بازدید مدیریت مرکزبهداشت شماره یک از مرکز بهداشتی درمانی شهید اول

صبح روز هفتم تیرماه جناب آقای دکتر ترک زاده مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان از مرکز بهداشتی درمانی شهید اول بازدید نمودند ...

تشکیل جلسه شورای آموزش و پرورش

روز دوشنبه مورخ ۸/۴/۹۴ رأس ساعت ۳۰/۱۸ جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اصفهان به میزبانی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۴ در محل اردوگاه قائم (عج) با حضور ..

بازدید مدیریتی از مرکز بهداشتی درمانی پل شهرستان

در تاریخ هفتم تیرماه جناب آقای دکتر فیاض معاون محترم بهداشتی به همراه کلیه کارشناسان فنی مرکز بهداشت از مرکز بهداشتی درمانی پل شهرستان و ...

کمیته ساختمان مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

در تاریخ هفتم تیرماه کمیته ساختمان مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با حضور جناب آقای دکتر ترک زاده مدیر مرکز بهداشت و سایر اعضاء تشکیل گردید.

آشنایی با برنامه تحول نظام سلامت در حاشیه شهر اصفهان

صبح روز ششم تیرماه جناب آقای دکتر سهرابی مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان به همراه معاونین محترم بهداشتی و اجرایی و کلیه مسولین واحدهای ستادی جهت آشنایی از روند برنامه تحول نظام سلامت در حاشیه شهر در محل مرکز سلامت جامعه دارک و پایگاه سلامت شهرک امام حسین حضور یافتند،

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز بهداشت شماره یک RSS

ورود کاربر

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه:۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:                   

حراست  :                 

دفتر مدیریت:                

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل

email:health-1@mui.ac.ir