previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی تغذیه جهت رابطین ادارات

در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۶ همزمان با هشتمین بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه صحیح جلسه آموزشی جهت رابطین بهداشت ادارات و سازمانهای شهرستان به همت واحد آموزش سلامت و واحد بهبود تغذیه جامعه در مرکز بهداشت شماره یک برگزار گردید. در این جلسه نشریات متناسب با این بسیج توسط واحد بهبود تغذیه جهت توزیع در ادارات به شرکت کنندگان تحویل گردید. همچنین آموزشهای لازم در خصوص شعار این بسیج به شرکت کنندگان داده شد و قرص ویتامین د مورد نیاز کارکنان ادارات تحویل رابطین گردید.

برگزاری کمیته نقش تغذیه صحیح در کاهش عوارض آلودگی

همزمان با هشتمین بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه صحیح و جهت ارتقاء سطح سواد تغذیه ای کارکنان ادارات و سازمانها، جلسه آموزشی با عنوان اصول تغذیه صحیح و نقش تغذیه در کاهش عوارض آلودگی در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۶ جهت اعضای کمیته تهک (توسعه هواشناسی کاربردی) شهرستان و کارکنان در اداره کل هواشناسی استان برگزار گردید و آموزشهای لازم در این خصوص توسط آقای غلامپور کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه به شرکت کنندگان داده شد. همچنین مکمل ویتامین د جهت کارکنان ادارات حاضر در جلسه توزیع گردید.

راه اندازی غرفه اطلاع رسانی، مشاوره و آموزش تغذیه در خیابان چهارباغ

در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۶ بمناسبت هشتمین بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه صحیح و در راستای سه شنبه های بدون خودرو غرفه اطلاع رسانی، مشاوره و آموزش تغذیه به همت واحد بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان و مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و شهرداری منطقه ۳ در خیابان چهارباغ راه اندازی گردید. در این غرفه نشریات مربوط به این بسیج ملی در بین مراجعین توزیع و آموزشهای لازم به مراجعین داده شد. همچنین جهت افزایش اطلاع رسانی به جامعه در خصوص معضلات تغذیه جامعه خبرها و استندهای آموزشی تغذیه در محل نصب گردید. در حاشیه این برنامه جناب آقای دکتر ترک زاده مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، مسئولین واحدهای ستادی و سرکار خانم جعفری مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه از برنامه های در حال اجرا دیدن نمودند.

برگزاری جشنواره غذای سالم در مدرسه دهخدا

در تاریخ ۱۹/۱۰/۹۶ جشنواره غذای سالم بمناسبت هشتمین بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه صحیح در مدرسه دهخدا به همت مسئولین مدرسه، آموزش و پرورش ناحیه ۴ و واحد بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با حضور حداکثری والدین برگزار گردید. در این جشنواره که بیش از ۳۰۰ نوع غذای سنتی و محلی ارائه گردیده بود از داوری  غذاهای ارائه شده توسط کارشناس تغذیه به تعدادی از غذاهای برتر جوایزی از طرف مرکز بهداشت شماره یک و مدیریت مدرسه دهخدا اهدا گردید. این جشنواره توسط صدا و سیما و خبرگزاریها پوشش خبری داده شد.

بازدید از شیرخوارگاه نرجس

بازدیدی از شیرخوارگاه نرجس با حضور جناب آقای دکتر صفوی پور متخصص محترم اطفال، خانم دکتر خانی مسئول برنامه مرگ و میر کودکان و خانم ها  صفری و خواجه ئیان کارشناسان کودکان مرکز بهداشت شماره یک اصفهان انجام گردید. در این بازدید نحوه ارائه خدمات به نوزادان، گروه سنی زیر یکسال و بالاتر از یکسال و وضعیت کلی مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان جناب آقای دکتر صفوی پور توصیه های لازم را جهت بهبود کیفی ارائه خدمات بیان فرمودند.

کمیته پایش مرکز شهید نواب صفوی

کمیته پایش مرکز تودشک

برگزاری کلاس آموزسی ویژه پرسنل خدمات ونقلیه

در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ کلاس آموزشی با موضوع کنترل خشم ومهارت های ارتباطی با همکاری واحد محترم بهداشت روان در سالن اجتماعات مرکز خدمات جامع سلامت نواب صفوی ویژه پرسنل خدمات ونقلیه با حضور بیش از ۷۰نفر برگزار گردید.

کمیته غربالگری نوزادان و شنوایی سنجی

کمیته علمی مرکز بهداشت شماره یک

کمیته علمی اجرایی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و مسئولین واحد های فنی در روز پنج شنبه ۱۶/۱۰/۹۶ برگزار گردید.

در ابتدا دکتر ترکزاده  رئیس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در این جلسه ، آموزش را محور اساسی توسعه  و آموزش به مردم را یکی از عوامل ارتقای سطح سلامت جامعه برشمرد.در ادامه برنامه ها و مصوبات جلسه به شرح ذیل اعلام گردید :

۱-      از طرف کلیه واحدهای ستادی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در راستای اجرای برنامه های بسیج اطلاع رسانی با توجه به مناسبتهای بهداشتی پیش رو  همکاری لازم در این خصوص صورت گیرد.

۲-      بارگذاری طرح درس های کتاب سبک زندگی سالم در سایت مرکز بهداشت

۳-      بررسی آموزش های ارائه شده در مراکز خدمات جامع سلامت بر اساس طرح درس های کتاب سبک زندگی سالم و ارائه بازخورد در کمیته علمی ماه بعد

۴-      نظارت براولویت های استخراج شده در مراکز خدمات جامع سلامت  طبق برنامه اصول طراحی و اجرای نیازسنجی

۵-      ارسال رسانه های آموزشی به مراکز و خانه های بهداشت با تائید کمیته علمی مرکز بهداشت شهرستان  " رسانه های ارسالی "تولید شده توسط واحدها با تائید در کمیته علمی و مشخص نمودن نحوه نصب یا بهره برداری به مراکز ارسال شوند.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز بهداشت شماره یک اصفهان RSS

ورود کاربر

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه: ۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:۰۳۱۳۶۶۲۲۲۷۵ 

حراست  :                 

دفتر مدیریت: ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل:

email:health-1@mui.ac.ir