رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید و نظارت از هتل ها و اقامتگاه های تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در نیمه دوم بهمن ماه سال 1401

بر اساس  برنامه ریزی در خصوص آماده سازی مراکز اقامتی و هتل ها جهت مسافران نوروزی کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در غالب چهارتیم دونفره از کارشناسان با همراهی کارآموزان و دانشجویان بهداشت محیط در نیمه دوم بهمن ماه، تعداد 54هتل و اقامتگاه  مورد بازرسی تیمی قرار گرفت  که اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد :

 • کنترل کامل وضعیت بهسازی ساختمان امکنه ها بخصوص در بافت قدیمی شهر(میدان نقش‌جهان)
 • بررسی و کنترل منابع تأمین آب شرب در هتلها و عدم استفاده از منابع چاههای آب زیرزمینی
 • بررسی وضعیت بهداشتی در کافی شاپ و رستوران هتلها
 • کنترل کیفی واحد لندری و موتورخانه و سیستمهای اطفا حریق در کلیه طبقات هتلها و اقامتگاهها
 • بررسی کارت سلامت خانه داران و کارکنان آشپزخانه هتلها
 • پلمپ ورودی آب چاه ۵ مورد
 • صدور اخطار رفع نقص غیر بحرانی ١١ مورد
 • نمونه برداری مواد غذایی ٨مورد
 • کلرسنجی آب آشامیدنی  ١١٢ مورد
 • سنجش TDS آب شرب   ۶٠ مورد

  بر اساس  برنامه ریزی در خصوص آماده سازی مراکز اقامتی و هتل ها جهت مسافران نوروزی کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در غالب چهارتیم دونفره از کارشناسان با همراهی کارآموزان و دانشجویان بهداشت محیط در نیمه دوم بهمن ماه، تعداد 54هتل و اقامتگاه  مورد بازرسی تیمی قرار گرفت  که اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد :

 • کنترل کامل وضعیت بهسازی ساختمان امکنه ها بخصوص در بافت قدیمی شهر(میدان نقش‌جهان)
 • بررسی و کنترل منابع تأمین آب شرب در هتلها و عدم استفاده از منابع چاههای آب زیرزمینی
 • بررسی وضعیت بهداشتی در کافی شاپ و رستوران هتلها
 • کنترل کیفی واحد لندری و موتورخانه و سیستمهای اطفا حریق در کلیه طبقات هتلها و اقامتگاهها
 • بررسی کارت سلامت خانه داران و کارکنان آشپزخانه هتلها
 • پلمپ ورودی آب چاه ۵ مورد
 • صدور اخطار رفع نقص غیر بحرانی ١١ مورد
 • نمونه برداری مواد غذایی ٨مورد
 • کلرسنجی آب آشامیدنی  ١١٢ مورد
 • سنجش TDS آب شرب   ۶٠ مورد