رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه مشترک بین بخشی جهت برنامه سلامت سالمندان

برگزاری جلسه مشترک بین بخشی با حضور مسئول بهزیستی شهرستان، خانم دکتر ثابت کارشناس سالمندان بهزیستی، خانم کرمانی مسئول مرکز تجربه، آقای دکتر باطنی مسئول امور فرهنگی اجتماعی شهرداری و کارشناسان سلامت سالمندان اصفهان یک در محل بهزیستی شهرستان مورخ 1403/02/25 در خصوص هم اندیشی و چالش های پیش رو در برنامه سلامت سالمندان برگزار گردید . 
در این جلسه نیز مصوباتی به منظور طرح در جلسه شورای ساماندهی سالمندان تنظیم گردید.