رفتن به محتوای اصلی
x

توزیع بسته غذایی دربین مادران و کودکان نیازمند

درتاریخ ۱۸ شهریور ماه با مساعدت مجمع خیرین امام هادی(ع) و خیریه تامین سلامت ریحانه النبی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و واحد بهبود تغذیه جامعه تعداد۹۰ بسته غذایی دربین مادران و کودکان نیازمند در مراکز حاشیه شهر اصفهان توزیع گردید.