رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه هماهنگی اعزام حجاج بیت الله الحرام

در آستانه نزدیک شدن به اعزام حجاج بیت الله الحرام که اولین پرواز خروجی از تاریخ 3/3/1403 انجام می گیرد جلسه هماهنگی با ارگانهای مرتبط از جمله فرودگاه شهید بهشتی اصفهان ، معاونت بهداشتی استان ، پلیس فرودگاه ، مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و... درتاریخ 25/2/1403 در دفتر مدیریت این مرکزبرگزار گردید در ابتدا آقای دکتر وحدتی مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در مورد اهمیت هماهنگی ارگان ها و دستگاه های مختلف و همکاری بین بخشی در خصوص هر چه بهتر انجام شدن برنامه های بهداشتی و درمانی در زمان حج تمتع صحبتهایی را بیان نمودند و سپس آقای صالحی مسئول واحد مبارزه با بیماریها گزارش اقدامات انجام شده در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان سال قبل و انتظارات از ادارات و ارگان های برون بخشی ذیربط سخن گفتند در پایان ضمن بیان نظرات ، اقدامات و گزارشات سایر ارگان ها و افراد شرکت کننده در جلسه تصمیمات لازم اتخاذ گردید.