رفتن به محتوای اصلی
x

متخلف فروش گوشت‌های غیرمجاز ۱۹۷ میلیارد جریمه شد

متخلف فروش گوشت‌های غیرمجاز ۱۹۷ میلیارد جریمه شد

علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان : 
🔹پرونده تقلب در فروش گوشت گاو، گوساله و کشتار غیر مجاز دام که قابلیت مصرف انسانی ندارد و غیر بهداشتی بود در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد.
🔹شعبه با بررسی مدارک فروش و نتایج آزمایشگاه، اتهام تقلب در فروش گوشت گاو، گوساله و کشتار غیر مجاز دام که قابلیت مصرف انسانی نداشته است را محرز و علاوه بر ضبط و معدوم کردن ۲ هزار کیلوگرم گوشت‌های توقیفی غیر بهداشتی، متخلف را به پرداخت ۱۹۷ میلیارد و ۵۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
🔹گشت مشترک تعزیرات حکومتی با حضور ضابطان از اداره بهداشت، جهاد کشاورزی و دامپزشکی شهرستان اصفهان این تخلفات را مشاهده و گزارش تخلف را تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
🔹در این باره تعداد ۲۸ واحد صنفی اغذیه فروش و رستوران که به خرید این گوشت‌ها اقدام کرده‌اند، پلمب شدند و پرونده این متخلفان برای خرید از مجاری غیر مجاز در تعزیرات رسیدگی می‌شود.