رفتن به محتوای اصلی
x

معاون بهداشتی

  

            دکتر سید محسن فیاض دستجردی             

مدرک تحصیلی :دکترای عمومی

شماره تماس:09133093610

نظارت بر درمان
مبارزه با بیماریها
سلامت خانواده
بهداشت محیط
بهداشت حرفه ای
امور آزمایشگاه ها
آموزش سلامت
بهداشت مدارس
بهداشت دهان و دندان
سلامت روان
بهبود تغذیه
مدیریت بحران
گسترش
آموزشگاه بهورزی

 

معاون بهداشتی