previous pauseresume next

برگزاری جلسه مسئولین پشتیبانی ستاد

   مسئولین واحدهای پشتیبانی درتاریخ پانزدهم اردیبهشت۹۴ مسائل ومشکلات واحدهای تحت پوشش رابررسی نمودند.دراین جلسه اقای دکترترک زاده مدیرمرکز شماره یک اصفهان  ابتدا ضمن بررسی خدمات انجام شده درسالهای۹۲و۹۳ راسالی پرتلاش وموفقیت برای این واحدهابرشمردندودرادامه کلیه مسئولین واحدهای پشتیبانی به بیان دیدگاههاوارائه راهکارها در رفع مسائل ومشکلات پرداختند

برگزاری دوره بازآموزی بهداشت و ایمنی غذا و نحوه برخورد باکودکان دچار اختلال رشد

به مناسبت هفته سلامت و با تاکید بر شعار سازمانی بهداشت جهانی ( ایمنی غذا از مزرعه تاسفره ) دوره بازآموزی ۳ روزه در خصوص بهداشت و ایمنی غذا و نحوه برخورد باکودکان دچار اختلال رشد جهت پرسنل بهداشت خانواده و مامایی و کارشناسان ناظر مراکز روستایی مرکزبهداشت شماره یک اصفهان در تاریخ های چهاردهم ،پانزدهم وشانزدهم اردیبهشت ماه ۹۴ در سالن اجتماعات مرکز نواب صفوی برگزار و آموزش های لازم توسط آقای دکتر محمدی از گروه قارچ شناسی و دکتر شمس از گروه اطفال دانشگاه و آقای غلامپور کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت شماره یک اصفهان به شرکت کنندگان داده شد

بازدید معاون بهداشتی از مرکز سلامت جامعه زینبیه

روز ۱۵ اردیبهشت ماه معاون محترم بهداشتی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان جناب آقای دکتر فیاض به همراه مدیر آموزشگاه بهورزی و مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت از مرکز سلامت جامعه زینبیه و پایگاه های تحت پوشش بازدید نمودند .

در ابتدا مسئول محترم مرکز سلامت زینبیه و پرسنل تحت پوشش نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند .

در ادامه آقای دکتر فیاض راهکارهایی جهت ارتقاء فرایند ارائه خدمت بیان نمودند .

در خاتمه مقرر گردید با تکمیل آموزشها روند ارائه خدمت با قوت هرچه تمام تر ادامه یابد .

کمیته کنترل بیماری سالک جهت اجرای عملیات کنترل مخزن وناقل بیماری

پس از اعلام نظر معاون محترم بهداشتی دانشگاه وکمیته فنی بیماری سالک وبا توجه به مصوبات کارگروه تخصصی سلامت وامنیت غذایی شهرستان مبنی بر تامین اعتبار برنامه کنترل سالک در سال ۹۴ ۱۳  کمیته سالک مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با حضور آقای دکتر ترک زاده مدیر مرکز بهداشت ،معاونین ومسئولین واحدهای ستادی مرتبط در تاریخ ۱۶اردیبهشت ماه ۹۴ دردفتر مدیریت مرکز تشکیل گردید .

بازدید مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان از مراکز شبانه روزی تودشک

عصر روز یکشنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت جناب آقای دکتر ترک زاده مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان به همراه مسولین امور پرستاری و امور اداری و گسترش از مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی تودشک واحدهای بازدید نمودند

دراین جلسات ضمن بررسی روند ارایه خدمات توسط پرسنل از مرکز جدید الاحداث خیرّ محترم نیز بازدید بعمل آمد و هماهنگی های اولیه جهت افتتاح مرکز بعمل آمد .

بازدید معاون بهداشتی از مرکز سلامت جامعه سودان و پایگاه های تحت پوشش

روز ۱۴ اردیبهشت جناب آقای دکتر فیاض معاون محترم بهداشتی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان به همراه مدیر آموزشگاه بهورزی و مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت از مرکز سلامت جامعه سودان و پایگاه های سلامت تحت پوشش بازدیدنمودند .

در ابتدا آقای دکتر فیاض در رابطه با پروتکل اجرایی حاشیه و نسخه صفر یک و وظایف مراقب سلامت با تاکید بر پیگیری فعال و روند ارجاع مطالبی را بیان نمودند .

سپس مسئول محترم مرکز و پرسنل مربوطه به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند .

در خاتمه راهکارهای ارتقاء ارائه خدمت در طرح حاشیه پیشنهاد گردید .

برگزاری برنامه های آموزشی متنوع جهت دانش آموزان و مربیان مدارس تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهید مطهری

بمناسبت هفته سلامت و با تاکید بر شعار سازمان بهداشت جهانی ( بهداشت و ایمنی غذا از مزرعه تا سفره ) برنامه های آموزشی متنوع جهت دانش آموزان و مربیان مدارس تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی شهید مطهری  باهمکاری واحد تغذیه مرکزبهداشت شماره یک اصفهان در طول هفته سلامت  توسط مدیریت و پرسنل مرکزفوق برگزار و آموزش های لازم به شرکت کنندگان داده شد

برگزاری کمیته دارویی (کنترل نسخ)

درتاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۴کمیته دارویی با محوریت کنترل نسخ با حضور جناب آقای دکترترک زاده  مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان ومعاون بهداشتی و مسئولین واحدهای مربوطه در محل دفتر مدیریت تشکیل گردید .در این کمیته باتوجه به اهمیت تجویز دارو توسط پزشکان شاغل در مراکز و تحویل دارو توسط داروخانه های طرف قرارداد مواردی مقرر گردید.

برگزاری همایش یک روزه تحت عنوان بهداشت و ایمنی غذا جهت کارگران شهرداری منطقه ۷ اصفهان

در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ۹۴ همایش یک روزه تحت عنوان بهداشت و ایمنی غذا جهت کارگران شهرداری منطقه ۷ اصفهان در سالن خورشید منطقه ۷ برگزار گردید در این همایش آموزشهای لازم در خصوص اصول تغذیه صحیح، بهداشت و ایمنی غذا و سالم سازی سبزیجات توسط آقای غلامپور کارشناس مسئول تغذیه مرکزبهداشت شماره یک اصفهان  به شرکت کنندگان داده شد همچنین پمفلت های آموزشی لازم در بین شرکت کنندگان توزیع گردید.

کمیته پایش برنامه تامین مراقبت های اولیه مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه ۹۴کمیته پایش برنامه مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهر با حضور جناب آقای دکتر ترک زاده مدیر مرکز بهداشت و معاون محترم بهداشتی و کلیه مسولین واحدهای فنی درمحل دفتر مدیریت تشکیل گردید .

با توجه به اینکه در نظر است چک لیست های پایش به صورت پایلوت اجرا گردد مقرر گردید طبق برنامه زمانبندی ارسال شد توسط مرکز بهداشت استان چک لیست ها تکمیل و نظرات اصلاحی پیشنهاد گردد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز بهداشت شماره یک RSS

ورود کاربر

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

تلفنخانه:۰۳۱۳۶۶۱۷۰۶۲

امور اداری:                   

حراست  :                 

دفتر مدیریت:                

 

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل

email:health-1@mui.ac.ir