previous pauseresume next

برگزاری كميته روز جهاني قلب

در تاريخ ۲۴شهریور۱۳۹۳ كميته روز جهاني قلب به رياست جناب آقای دکتر ترک زاده مدير مركز بهداشت شماره يك اصفهان و با حضور معاونين محترم و مسئولين واحدهاي بهداشتي و درماني تشكيل شد.در این جلسه مدیر مرکز ضمن تشكر از حضور همكاران و قدرداني از فعاليتهاي سال گذشته واحد مبارزه با بيماريها در خصوص هرچه بهتر برگزار شدن برنامه‌هاي روز جهاني قلب در مهر ماه سالجاري و استمرار آن تأكيد نمودند.در ادامه جناب آقای دکتر فارسی مسئول واحد مبارزه با بيماريها در مورد وضعيت موجود بيماريهاي قلبي عروقي در شهرستان اصفهان و اقدامات انجام گرفته در سالهاي گذشته و همچنين لزوم برنامه‌ريزي مدون و مستمر جهت آگاهي جامعه از راههاي پيشگيري و كنترل كننده بيماريهاي قلبي عروقي و تغيير سبك زندگي سالم مطالبي را ارائه نمودند. در پايان نظرات و پيشنهادات مفيد توسط همكاران شركت كننده مطرح گرديد.

بازدید مدیریتی از مرکزبهداشتی درمانی ۱۸ خواجو

روز دوشنبه بیست وپنجم شهریورماه ۹۳ آقاي دكتر ترک زاده مدیر مركز بهداشت شماره يك اصفهان از مركز بهداشتي درماني ۱۸ خواجو بازديد نمودند.

جلسه هماهنگی بزرگداشت روز بهورز

جلسه هماهنگی بزرگداشت روز بهورز روز شنبه بیست ودوم شهریورماه۹۳ ساعت ۱۱ صبح در دفتر مدیریت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با حضور جناب آقای دکتر ترک زاده معاونین محترم بهداشتی و اجرایی مرکز و مسئولین واحدهای حراست، گسترش ، آموزش بهورزی ، نقلیه ، روابط عمومی و تدارکات برگزار گردید.

جلسه هماهنگی گواهی نامه نوع دوم وسامانه فراگیر آموزشی کارکنان

جلسه هماهنگی مورخ ۲۰شهریورماه ۹۳ ویژه مسئولین امور اداری مراکز در محل سالن اجتماعات شهید بهشتی مرکزبهداشت شماره یک اصفهان برگزار گردید .

اقدامات انجام گرفته توسط واحد مبارزه بابیماری های مرکزبهداشت شماره یک اصفهان جهت آموزش حجاج مدینه اول در پایگاه مراقبت مرزی

با اتمام اعزام حجاج مدینه اول طی ۹ پروازبه مدت ۵ روز  تعداد  ۴۰۲۴ زائر مربوط به استان های اصفهان ، چهارمحال بختیاری ، مرکزی و شهرستان کاشان از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به مقصد مدینه پرواز نمودند.

بازدید از پایگاه بهداشتی برازنده

در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ جناب آقای دکتر ترک زاده مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان ، به همراه معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان جناب آقای دکتر جوادی از پایگاه بهداشتی برازنده بازدید بعمل آوردند و سپس با مسئول کلینیک حضرت ابوالفضل(ع) و پرسنل پایگاه بهداشتی برازنده در خصوص نحوه ارائه بهتر خدمات در این پایگاه بحث و تبادل نظر گردید و سپس از بخش های مختلف تخصصی این مرکز نیز بازدید گردید.

پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اصفهان در سال ۱۳۹۳

پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اصفهان در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۳ در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش ناحیه ۲ به ریاست فرماندار محترم شهرستان اصفهان جناب آقای کفیل و روسای نواحی ۶ گانه آموزش و پرورش و مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان جناب آقای دکتر ترک زاده تشکیل گردید. طی این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسات گذشته ، مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در خصوص مسائل مربوط به ایمنی سرویس های مدارس و بوفه های مدارس و مشکلات بهداشتی مربوط به آن موضوعاتی را مطرح نمودند که در مصوبات شورا قرار گرفت.

بازدید مدیر مرکز از مرکز بهداشتی درمانی پل شهرستان

در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ جناب آقای دکتر ترک زاده مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان ،به منظور نظارت از چگونگی ارائه خدمات به مردم مناطق تحت پوشش و همچنین دیدار با پرسنل مراکز از نزدیک از مرکز بهداشتی درمانی پل شهرستان بازدید بعمل آوردند.شایان ذکر است طی این بازدید مجموعه فعالیت ها و عملکردهای این مرکز و پرسنل مورد ارزیابی قرار گرفته و بر ارائه خدمات با کیفیت تاکید شده است در پایان از زحمات پرسنل محترم مرکز پل شهرستان تقدیر و تشکر گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت خود آگاهی ، ابراز وجود و مهارت ارتباطی همسران

درتاریخ های ۱۷و ۱۸ و ۱۹ شهریورماه کارگاه آموزشی مهارت خودآگاهی و ابراز وجود و نیزمهارت ارتباطی همسران توسط واحد سلامت روان مرکزبهداشت شماره یک اصفهان ، باهمکاری واحد سلامت خانواده و جمعیت ویژه پرسنل بهداشت خانواده و مامایی درسالن اجتماعات شهید بهشتی برگزار گردید که درطی آن سرکارخانم اکبرپور و سرکارخانم کسایی زادگان کارشناسان ارشد روانشناسی بالینی مطالب مفید و کاربردی دراین خصوص ارائه نمودند .

برگزاری کمیته اجرایی فنی مرکز جامع تکامل مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

در تاریخ ۱۸شهریور۱۳۹۳کمیته اجرایی فنی مرکز جامع تکامل در خصوص بررسی اقدامات انجام گرفته  کمیته های قبلی و بازدید هفته آینده رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت و همچنین گروهی از مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی استان قم از مرکز جامع تکامل، با حضور جناب آقای دکتر ترکزاده رئیس مرکز بهداشت شماره یک، سرکار خانم دکتر فراست کیش معاون اجرایی مرکز بهداشت شماره یک، سرکار خانم دکتر رجالی مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت شماره یک، سرکار خانم دکتر مراتیان مسئول مرکز جامع تکامل،

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز بهداشت شماره یک RSS

ورود کاربر

پیوندها

رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات و گزارشات

دریافت پیشنهادات و انتقادات

با شماره تلفن های:

امور اداری: ۰۳۱۳۴۴۷۴۲۴۷

حراست  :۰۳۱۳۴۴۶۶۷۰۰

دفتر مدیریت:۰۳۱۳۴۴۶۶۷۰۲

۰۳۱۳۴۴۶۶۷۰۳

پیامک:۳۰۰۰۷۵۱۱۱۴۱۵

ایمیل

email:health-1@mui.ac.ir