رفتن به محتوای اصلی
x

آزمون تئوری پیش فینال از ۱۲ نفر دانشجویان در مرکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

به منظور اماده سازی دانشجویان ترم چهارم بهورزی در آزمون فینال، در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ آزمون تئوری پیش فینال  از ۱۲ نفر دانشجویان در مرکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان برگزار گردید.