رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت

مدیر

رئیس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان : دکتر علی وحدتی

شماره تماس : 09133271990

شماره نمابر:

ایمیل:

آدرس : خیابان فیض-نبش چها راه رکن الملک -مرکز بهداشت شماره یک اصفهان