رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید دانشجویان دوره ۳۳ بهورزی به همراه مربیان آموزشگاه بهورزی

بازدید دانشجویان دوره ۳۳ بهورزی به همراه مربیان آموزشگاه بهورزی و بهورز محترم جیلان اباد،  از گلخانه مجتمع کشت و صنعت وکارخانه تولید گلاب و عرقیجات  و کارگاه های قالیبافی منطقه جیلان اباد در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱
✾ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  روابط عمومی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان✍️

➡️https://eitaa.com/beh1isfahan
➡️https://hlth1.mui.ac.ir/
✾ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ