رفتن به محتوای اصلی
x

بررسی و غربالگری معتادین متجاهر و کارتن خواب جمع آوری شده از سطح استان اصفهان در کمپ ماده ۱۶ کرامت ۲ باغ فدک

بررسی و غربالگری HIV ، HCV ، سل و پدیکلوز و همچنین واکسیناسیون هپاتیت ب برای ۵۱ نفر از معتادین متجاهر و کارتن خواب جمع آوری شده از سطح استان اصفهان در کمپ ماده ۱۶ کرامت ۲ باغ فدک

پنجشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳
واحد مبارزه با بیماریها 
مرکز بهداشت شماره یک اصفهان