رفتن به محتوای اصلی
x

بررسی و غربالگری HIV ، HCV ، سل، سیاه سرفه ، التور ، پدیکلوز به همراه واکسیناسیون هپاتیت ب

بررسی و غربالگری HIV ، HCV ، سل، سیاه سرفه ، التور ، پدیکلوز به همراه واکسیناسیون هپاتیت ب برای ۳۴ نفر از معتادین متجاهر و کارتن خواب جمع آوری شده از سطح استان اصفهان در کمپ ماده ۱۶ کرامت ۲ باغ فدک

چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۳
واحد مبارزه با بیماریها
مرکز بهداشت شماره یک اصفهان