رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری آموزش تئوری و عملی مانور اطفا حریق

برگزاری آموزش تئوری و عملی مانور اطفا حریق در تاریخ سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲
درمرکز خدمات جامع سلامت ابن سینا مرکز بهداشت شماره یک اصفهان.