رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه توجیه و آموزش مدیران مراکز آموزش بهورزی و رابطین آموزش کارکنان شبکه های بهداشت و درمان کوهپایه، جرقویه، ورزنه و هرند

جلسه توجیه و آموزش مدیران مراکز آموزش بهورزی و رابطین آموزش کارکنان شبکه های بهداشت و درمان کوهپایه، جرقویه، ورزنه و هرند در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ در سالن اجتماعات مرکز آموزش بهورزی اصفهان یک توسط مدیر و کارشناس آموزش این واحد برگزار گردید.