رفتن به محتوای اصلی
x

نظارت گروه مهندسی بهداشت محیط همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی

همزمان با برگزاری غرفه سلامت در روز یکشنبه ۲۲بهمن ماه۱۴۰۲،گروه مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با حضور فعال در ۵ اکیپ ۲نفره در میدان امام و مسیرهای  راهپیمایی منتهی به میدان به نظارت های بهداشتی، کنترل آب و موادغذایی شامل: بازرسی، سنجش کلر، PH و TDS آب شرب، نمونه برداری باکتریولوژیک آب، سنجش برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی مواد غذایی با استفاده از تجهیزات پرتابل، ارائه آموزشهای بهداشتی و جلوگیری از عرضه مواد غذایی فاقد شرایط بهداشتی  اقدام نمودند.