رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه «نحوه مستند سازی و تهیه گزارش‌ فعالیت‌های آموزشی» و « طراحی کمپین های آموزشی »ویژه مراقبین سلامت

کارگاه «نحوه مستند سازی و تهیه گزارش‌ فعالیت‌های آموزشی» و « طراحی کمپین های آموزشی »در تاریخ‌های ۱۹ ،۲۰و ۲۱شهریور ماه برای کلیه ی مراقبین سلامت زن، مرد و مراقب مامای مراکز دولتی و برونسپاری توسط واحد آموزش و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان برگزار گردید.