رفتن به محتوای اصلی
x

کشف یک کارتن رنگ از یک کارگاه قنادی و صدور اخطاریه پلمپ

در راستای بازدید های طرح ضربت نوروزی،کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان از یک کارگاه قنادی که در شرایط بسیار نامناسب و غیربهداشتی  فعالیت داشت ،یک کارتن رنگ که جهت تولیدات شیرینی استفاده میشد کشف وجمع آوری شد و جهت اجرای قوانین ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی اخطاریه پلمپ صادر گردید و پس از طی  زمان مقرر محل در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ پلمپ شد و کلیه تولیدات شیرینی توقیف و پرونده متخلف به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع گردید.