رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته بهداشت در بلایا

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ کمیته بهداشت در بلایا با محوریت dss و sns با حضور تیم پشتیبانی و حراست ومعاون بهداشتی در دفتر مدیریت تشکیل گردید.در این جلسه ضمن بررسی نکات ایمنی  و سرقت های مراکز در سال جاری تصمیماتی در جهت ارتقا ایمنی مراکز تحت پوشش گرفته شد و در ادامه ایمن سازی تجهیزات غیر سازه ایی براساس فرمت ارسالی از معاونت بهداشت بررسی و مقرر گردید وسایل غیر سازه ای مراکز و ستاد ایمن سازی شود.