رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته فاتع با موضوع بررسی پایش های فصلی مطابق مکاتبه استان وارائه پکیج جمعیت 1403

کمیته فاتع با موضوع بررسی پایش های فصلی مطابق مکاتبه استان وارائه پکیج جمعیت 1403، با حضورتیم محترم مدیریت ومسئولین واحد های ستادی بامحوریت واحد آمار برگزار گردید در طی جلسه در ارتباط  با مکاتبه ارسالی استان درراستای  برگزاری جلسات کمیته فاتع در طول سال 1403 ونحوه اجرای کار  بحث وتبادل نظر شد ودر پایان درمورد پکیج الکترونیک جمعیت سال 1403 شاخص های جمعیتی سال جاری توضیحات مبسوطی توسط خانم فروغی مسئول واحد آمار ارائه گردید