رفتن به محتوای اصلی
x

مزایده و مناقصه

- استعلام واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت محکم کار به صورت اجاره بها

-استعلام واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت ابن سینا به صورت اجاره بها

استعلام واگذاری اتاق پزشک متخصص طب کار مرکز خدمات جامع سلامت  نواب صفوی   

تجدید استعلام واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت محکم کار به صورت اجاره بها

مناقصه عمومی یک مرحله ای  خرید خدمات خرید خدمات امور راهبری، تعمیر و نگهداری آسانسورهای مرکز 

استعلام واگذاری محل انجام تست روانشناختی MMPI  به صورت اجاره

برگزاری استعلام تخریب ساختمان و فروش مصالح استخراج شده از مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر

استعلام واگذاری محل انجام تست روانشناختی MMPI مرکز خدمات جامع سلامت نواب صفوی به صورت اجاره بها

استعلام واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت قهجاورستان به صورت اجاره بها

استعلام واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع سلامت قهجاورستان به صورت اجاره بها