رفتن به محتوای اصلی
x

خبر

اطلاعیه ها و رویدادها

کلیپ آموزش دیابت و نحوه کنترل و مراقبت
فعالیت پرسنل پایگاه سلامت ارزنان از مرکز خدمات جامع سلامت محکم کار در هفته سلامت بانوان
اندازه گیری صحیح فشار خون
روش صحیح اندازه گیری فشارخون با فشارسنج دیجیتالی بازویی
کلیپ فعالیتها و عملکرد پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت نواب صفوی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان ، درهفته دیابت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان