رفتن به محتوای اصلی
x

خبر

اطلاعیه ها و رویدادها

آزمون فینال تئوری و عملی دانشجویان دوره ۳۳ بهورزی در تاریخ ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه
عوارض و پیامدهای سیگار بر بدن
عوارض و پیامدهای سیگار بر بدن
🤲۱۶ اردیبهشت (5MAY) روز جهانی بهداشت دست گرامی باد.
13اسفند ماه روز جهانی شنوایی گرامی باد.تغییر نگرش:بیایید مراقبت از گوش و شنوایی را به واقعیت تبدیل کنیم!

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان