رفتن به محتوای اصلی
x

⬅️ مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در نظر دارد در قالب قرارداد کار معین به منظور تکمیل کادر بهداشت از بین افراد واجد شرایط به شرح ذیل  نسبت به جذب نیروی انسانی بهورز اقدام نماید:
 ✅روستای کوهان ۱ نفر زن
 ✅روستای منشیان ۲ نفر زن
 ✅روستای کاج ۱ نفر زن
 ✅روستای کندلان ۱ نفر مرد
 ✅روستای برسیان ۱ نفر زن
 ✅روستای قصرگورت ۱ نفر مرد
دواطلبین زن باید دارای مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های پرستاری مامایی و یا بهداشت عمومی و داوطلبین مرد باید دارای مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی بهداشت عمومی ، بهداشت محیط و یا پرستاری  باشند .
⬅️شرایط ثبت نام در سایت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان بارگذاری شده است.                                                                                                    به آدرس          https://medbox.mui.ac.ir/index.php/s/o7R6sxCoWRHormW                                                                             ⬅️ تاریخ ثبت نام از ۱۴۰۲/۱۱/۲۸لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۱ میباشد .
واجدین شرایط با در دست داشتن کلیه مدارک، به مرکز آموزش بهورزی شماره یک اصفهان واقع در کردآباد جی مراجعه نمایند .
شماره تلفن تماس ۳۵۲۹۲۳۴۲